نام هنرمند

هفته سوم اسفند ماه

- 15 اسفند 1307 علی وکیلی از ریاست ادارة انطباعات وزارت معارف برای مجله ((سینما و نمایشات )) درخواست امتیاز می کند.
- 15 اسفند 1368 نخستین جلسه هماهنگی جشنواره های فیلم ایرانی برگزار می شود.
- 16 اسفند 1341 نخستین جلسه هنرمندان (سینما، تئاتر و موسیقی) جهت انتخاب نخستین هیأت سندیکای هنرمندان در تالار مؤسسه کیهان تشکیل می شود: دبیر: علی اصغر گرمسیری، اعضای هیأت مدیره: علی تابش، حمید قنبری، ناصر ملک مطیعی، نصرت الله وحدت، هوشنگ بهشتی، مجید محسنی، اکبر گلپایگانی، ساموئل خاچکیان و شهلا؛ بازرسان: کمال الدین مستجاب الدعوه، حیدر صارمی و رحیم روشنیان.
- 16 اسفند 1377 سیف الله داد در یک نشست مطبوعاتی اعلام می کند: (( ... تمهیدهای قانونی برای توسعه سینما، نخستین بار به تصویب دولت و مجلس رسیده که اجرای آن عملاً در سال 1378 آغاز خواهد شد... با توجه به نظرسنجی هایی کهدر طول برگزاری جشنوارة فجر صورت گرفت 9/30% مردم فیلم های خانوادگی، اجتماعی و سیاسی را دوست دارند و فقط 6/3% به تماشای فیلم های دفاع مقدس راغب هستند. همچنین 5/2% مسئولان دولتی و 5/8% خانواده های نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در نظرسنجی شرکت داشتند، نسبت به ساخت فیلم های دفاع مقدس علاقه نشان داده اند)).
- 17 اسفند 1334 بر اساس اعلام وزارت کشور از این پس از سوی این وزارتخانه فیلم هایی که مشاهدة آن در روحیه کودکان کمتر از شانزده سال اثرات نامطلوب می گذارد، مشخص می شوند. صاحبان سینماها نیز موظف می شوند مراتب ممنوعیت را در تابلوهای بزرگ اعلان و در مقابل در ورودی سینما نصب کنند و در جراید نیز به اطلاع عموم برسانند.
- 18 و 24 اسفند 1367 کمیسیون ارتقاء کیفی مجمع تولیدکنندگان فیلم ایرانی به بحث پیرامون یافتن راه های عملی در زمینه افزایش کیفیت فیلم های ایرانی می پردازد.
- 18 اسفند 1375 مرکز پژوهش های بنیادی وزارت ارشاد سمینار سینما از نگاه پژوهش را برگزار میکند.
- از 19 تا 23 اسفند 1368دومین جشنواره "نفت در سینمای مستند" در تهران برگزار می شود.
- از 20 تا 23 اسفند 1354 نخستین جشنواره سینمای آزاد آبادان برگزار می شود.
- 20 اسفند 1367 محموله نگاتیو مورد نیاز برای تولید یک سال سینمای ایران وارد کشور می شود.
- 21 اسفند 1309 سینما فارس تهران با نمایش سری اول جزیرة اسرار/ مغروقین اقیانوس کبیر با بازیگری ویلیام اسموند افتتاح می شود.