لیست برنامه های تمدن

.

سالن سینما تمدن در تاریخ 1397/7/12 افتتاح شد. این سالن دارای ظرفیت 52 صندلی است.