ساختار سازمانی

در جهت اهداف عالیه فرهنگی و هنری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به منظور اعتلای هنرهای اصیل و ملی که زمینه ساز رشد خلاقیت و توانائی های مردممان به ویژه جوانان میهن اسلامیمان می باشد و با عنایت به اهمیت جمع آوری، حفظ و پاسداری از آثار گذشتگان در تلاش های فرهنگی- هنری و ایجاد زمینه های لازم برای تحقق و پژوهش توسط متخصصین و پژوهشگران، مؤسسه غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تحت عنوان “موزه سینمای ایران” در چارچوب اساسنامه ای تأسیس شد.
برخی از اهداف تشکیل موزه سینما عبارتند از:
– جمع آوری و نگهداری کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک، عکس ها ، کتاب ها، جزوات، نشریات ادواری و موردی، فیلم های سینمایی، وسایل و تجهیزات مورد استفاده در امر تولید و نمایش محصولات سینمایی و نیز بازسازی آنچه که در زمینه فعالیت های سینمایی اهمیت داشته و لیکن به جهاتی خارج از دسترس باشند.
– جمع آوری و حفظ خاطرات کتبی و شفاهی و تصویری، نوشته های پراکنده دست اندرکاران مؤثر در ایجاد و تکوین سینمای ایران و به طور کلی جمع آوری و حفظ هرچه که به نوعی کلا و مستقیم و یا جزئی و غیرمستقیم به سینمای کشور مربوط باشد.
– عرضه عمومی و یا تخصصی تمام یا بخشی از موارد یاد شده فوق در محل موزه و یا محل هایی که برای این منظور در نظر گرفته می شوند.
– ایجاد شرایط و زمینه مناسب جهت توسعه و تکمیل و غنای بیشتر موزه.
– انتشار اسناد و مدارک و … مربوط به تاریخ سینما بصورت کتاب، نشریه و… و نیز برگزاری نمایشگاه های دائمی و یا موقت.
– برقراری ارتباط و تبادل لازم با دیگر مراکز فرهنگی هنری مشابه و مرتبط در سطح ملی و بین المللی به نحوی که در اعتبار و غنای ذخائر موزه مؤثر باشد.
– قبول هر نوع هبه و هدیه و عنداللزوم خریداری اشیاء و اقلام و اسنادی که می توانند در جهت غنا و تجهیز بیشتر موزه به نحوی مفید باشند.(شایان ذکر است که تا کنون تمامی اشیاء موزه سینما از طریق اهدای هنرمندان تأمین شده است.)
تشکیلات و ارکان موزه سینما
موزه سینما دارای پنج رکن اساسی به ترتیب ذیل می باشد:
1- هیأت مؤسس
– سیف اله داد معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت
– مهندس سید محمد بهشتی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان میراث فرهنگی وقت
– احمدرضا درویش نماینده تام الاختیار خانه سینما
2- هیأت امناء متشکل از هفت نفر
– معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری (دکتر محمد خزاعی)
– شهردار تهران یا نماینده ایشان (محمدامین توکلی زاده)
– رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یا نماینده ایشان (هادی میرزایی)
– مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی (مجید زین العابدین)
– مدیر عامل خانه سینما (علی دهکردی)
– دونفر از شخصیت های فرهنگی سینمایی کشور به پیشنهاد معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با حکم وزیر برای مدت سه سال منصوب می شوند. ( محمود اسلامی،علی جعفری، علی تاجیک،اصغر فارسی)
3- هیأت مدیره
– رئیس هیأت مدیره
– نایب رئیس هیأت مدیره
– عضو مالی هیأت مدیره
– دبیر هیأت مدیره
– عضو هیأت مدیره
4- مدیرعامل ( عبدالمجید اسماعیلی)
5- بازرس مدیران عامل موزه سینما از بدو تأسیس

1379-1380 عزت اله انتظامی
1382-1383 غلامرضا جمال امیدی
1385-1393 محمد حسن پزشک
1397-1398 لادن طاهری- سرپرست
مهران عباسی انارکی 1401-1398
عبدالحمید محبی 1382-1380
1383-1385 مهدی سلیمی
1396 - 1393 محمد حیدری
1396-1397 علیرضا قاسم خان
مجید اسماعیلی 1401-1404