ثبت درخواست رزرو گروهی سینمابه منظور ثبت درخواست خرید گروهی بلیت سینمااطلاعات خود را وارد کنید. تایید درخواست از طریق تماس تلفنی به شما اطلاع داده می شود.
همه روزه بجز ایام سوگواری