ثبت درخواست رزرو گروهی موزهبه منظور ثبت درخواست بازدید از موزه سینمای ایران اطلاعات خود را وارد کنید. تایید درخواست و زمان بازدید از طریق تماس تلفنی به شما اطلاع داده می شود. بازدید گروهی حداقل 10نفر می باشد.
ساعت بازدید: یکشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 18. آخرین زمان فروش بلیت: 17:15 تعطیلات: شنبه و ایام سوگواری .
بهای بلیت عادی:50000 ریال.
بلیت گروهی و دانشجویی: 30000ریال.
بلیت گردشگران خارجی:200000ریال.