ثبت درخواست رزرو گروهی موزهبه منظور ثبت درخواست بازدید از موزه سینمای ایران اطلاعات خود را وارد کنید. تایید درخواست و زمان بازدید از طریق تماس تلفنی به شما اطلاع داده می شود.
ساعت بازدید: یکشنبه تا جمعه از ساعت 9 الی 18. آخرین زمان فروش بلیت: 17:15 تعطیلات: شنبه و ایام سوگواری