کهن ترین سند سینمای ایران در موزه سینما

دسته : اخبار موزه

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ 17:40:59

صورت (فهرست) بخشی از اجناسی که مظفرالدین شاه از فرنگ دریافت کرده است در این سند موجود است.


اصل این سند در مجموعه فرهنگی کاخ موزه گلستان موجود است و کپی آن به عنوان یک سند تاریخی و مرتبط با سینمای ایران در تالار پیشگامان در موزه سینما در معرض دید مخاطب قرار گرفته است.

در این سند تاریخی دریافت سینموتوگراف در پایین ورقه سمت چپ به تاریخ 10 شوال سال 1317 قمری/ 11 فوریه 1900 میلادی/ 22 بهمن 1278 خورشیدی ثبت گردیده است.

مظفرالدین شاه همچون پدرش ولی نه با نظم و ترتیب او به عکاسی عشق می ورزید و خود عکاسی می‌کرد. وی تعداد زیادی دوربین خرید و پیوسته در پی بدست آوردن آخرین اختراعات بود. مظفرالدین شاه در فوریه 1899 ، حدود بهمن و اسفند 1277 دستور خرید سینماتوگراف را به میرزا احمدخان صنیع السلطنه پدر میرزا ابراهیم خان عکاس باشی داده بود. صنیع السلطنه یک دستگاه را با تمام لوازم خرید به طهران فرستاد.


هیچ نظری ثبت نشده است

اضافه کردن نظر