نمای شمالی عمارت باغ فردوس در سال ۱۲۹۶ هجری ( ۱۲۵۸ شمسی)

دسته : اخبار موزه

پنج شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹ 15:09:58🔸عمارت باغ فردوس به دستور محمدشاه قاجار ساخته شد که در حال حاضر موزه سینمای ایران در آن واقع شده است.

 


هیچ نظری ثبت نشده است

اضافه کردن نظر