ساختار سازمانی


در جهت اهداف عالیه فرهنگی و هنری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به منظور اعتلای هنرهای اصیل و ملی که زمینه ساز رشد خلاقیت و توانائی های مردممان به ویژه جوانان میهن اسلامیمان می باشد و با عنایت به اهمیت جمع آوری، حفظ و پاسداری از آثار گذشتگان در تلاش های فرهنگی- هنری و ایجاد زمینه های لازم برای تحقق و پژوهش توسط متخصصین و پژوهشگران، مؤسسه غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تحت عنوان "موزه سینمای ایران" در چارچوب اساسنامه ای تأسیس شد.

برخی از اهداف تشکیل موزه سینما عبارتند از:
- جمع آوری و نگهداری کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک، عکس ها ، کتاب ها، جزوات، نشریات ادواری و موردی، فیلم های سینمایی، وسایل و تجهیزات مورد استفاده در امر تولید و نمایش محصولات سینمایی و نیز بازسازی آنچه که در زمینه فعالیت های سینمایی اهمیت داشته و لیکن به جهاتی خارج از دسترس باشند.
- جمع آوری و حفظ خاطرات کتبی و شفاهی و تصویری، نوشته های پراکنده دست اندرکاران مؤثر در ایجاد و تکوین سینمای ایران و به طور کلی جمع آوری و حفظ هرچه که به نوعی کلا و مستقیم و یا جزئی و غیرمستقیم به سینمای کشور مربوط باشد.
- عرضه عمومی و یا تخصصی تمام یا بخشی از موارد یاد شده فوق در محل موزه و یا محل هایی که برای این منظور در نظر گرفته می شوند.
- ایجاد شرایط و زمینه مناسب جهت توسعه و تکمیل و غنای بیشتر موزه.
- انتشار اسناد و مدارک و ... مربوط به تاریخ سینما بصورت کتاب، نشریه و... و نیز برگزاری نمایشگاه های دائمی و یا موقت.
- برقراری ارتباط و تبادل لازم با دیگر مراکز فرهنگی هنری مشابه و مرتبط در سطح ملی و بین المللی به نحوی که در اعتبار و غنای ذخائر موزه مؤثر باشد.
- قبول هر نوع هبه و هدیه و عنداللزوم خریداری اشیاء و اقلام و اسنادی که می توانند در جهت غنا و تجهیز بیشتر موزه به نحوی مفید باشند.(شایان ذکر است که تا کنون تمامی اشیاء موزه سینما از طریق اهدای هنرمندان تأمین شده است.)

تشکیلات و ارکان موزه سینما
موزه سینما دارای پنج رکن اساسی به ترتیب ذیل می باشد:

1- هیأت مؤسس
- سیف اله داد معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت
- مهندس سید محمد بهشتی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان میراث فرهنگی وقت
- احمدرضا درویش نماینده تام الاختیار خانه سینما

2- هیأت امناء متشکل از هفت نفر
- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری (دکتر حسین انتظامی)
- شهردار تهران یا نماینده ایشان (علی مرادخانی)
- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یا نماینده ایشان (دکتر مجید جوزانی)
- مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی (علیرضا تابش)
- مدیر عامل خانه سینما (منوچهر شاهسواری)
- دونفر از شخصیت های فرهنگی سینمایی کشور به پیشنهاد معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با حکم وزیر برای مدت سه سال منصوب می شوند. ( دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو و محمدحسین حقیقی)

3- هیأت مدیره
- رئیس هیأت مدیره 
- نایب رئیس هیأت مدیره 
- عضو مالی هیأت مدیره 
- دبیر هیأت مدیره 
- عضو هیأت مدیره 

4- مدیرعامل (مهندس مهران عباسی انارکی)

5- بازرسمدیران عامل موزه سینما از بدو تأسیس


1379-1380   عزت اله انتظامی

عبدالحمید محبی 1382-1380

1382-1383   غلامرضا جمال امیدی

1383-1385   مهدی سلیمی

1385-1393   محمد حسن پزشک

1396 - 1393   محمد حیدری

 1396-1397   علیرضا قاسم خان

 1397-1398   لادن طاهری- سرپرست
مهران عباسی انارکی
... - 1398