معرفی آرشیو


یکی از بخش های مهم در هر موزه منابع آرشیوی آن است، موزه سینمای ایران نیز از این امر مستثنا نیست. از زمانی که فکر ایجاد موزه سینما در ایران شکل گرفت، دست اندرکارن آن به این نکته توجه داشتند و در پی آن بودند که آرشیو را از نظر منابع غنی کنند.

آرشیو موزه سینما شامل بخش های مختلفی است که از آن جمله می توان به تجهیزات بزرگ و کوچک سینمایی، یادگاری های هنرمندان (لوازم شخصی، جوایز، اسناد)، فیلم ها، فیلمنامه ها، مجلات، کتاب ها، عکس های صحنه و پشت صحنه، پوسترهای سینمایی، آکسسوار و لباس های آثار شاخص سینمایی اشاره کرد.

در اقدامات اخیر بعد از ساماندهی مجدد اشیاء موزه و طی تحقیقات انجام شده نرم افزاری برای موزه تهیه شد که این نرم افزار به عنوان بانک اطلاعات جامع اشیا موزه سینما خواهد بود. بعد تکمیل اطلاعات آثار بصورت تخصصی، این امکان برای پژوهشگران ایجاد خواهد شد تا از منابع موجود در موزه سینمی ایران بهره بیشتری ببرند.