اطلاعات تماس سینما

سینماتوگراف، سینما فردوس و سینما تمدن

همه روز بجز ایام سوگواری
سانس‌ها: مراجعه شود به سایت سینما تیکت

cinema@cinemamuseum.ir

تلفن گویای سینما: 22723535 (021)
رزرو اینترنتی: www.cinematicket.org


- سالن سینماتوگراف ( ظرفیت 205 نفر)
- سالن فردوس (ظرفیت 109 نفر)
- سالن تمدّن (ظرفیت 54 نفر)

بهای بلیت:

شنبه تا چهارشنبه
دوسانس اول: 80000 ریال
باقی سانس ها: 120000 ریال

سه شنبه‌ها به غیر از ایام تعطیل: 80000 ریال

پنج‍شنبه، جمعه و تعطیلات: 150000