تالار آبیدراین نمایشگاه ما با پیشینه: بنای باغ فردوس،موزه سینما،پیدایش سینما در جهان و ایران آشنا شده،همچنین با تصاویری از اولین تصویربرداری های تاریخ سینمای ایران توسط میرزاابراهیم خان عکاس باشی و نخستین اگهی و اعلان های سینمای ایران روبرو می شویم.


معرفی پیشگامان سینمای ایران، بازیگران و عوامل اصلی فیلمسازی به همراه نخستین تجهیزات فیلمسازی در ایران از دیگر بخش های این نمایشگاه است.
غرفه های اختصاصی آوانس اوگانیانس(نخستین نویسنده وکارگردان سینمای ایران)،عبدالحسین سپنتا(نخستین کارگردان فیلم ناطق)،ابراهیم مرادی،محسن بدیع و دانشگاه سیراکیوز،از قسمت های دیدنی نمایشگاه آبی می باشد