نام هنرمند

ولي اله خاكدان

متولد 1302 در باكو . يكي از نخستين و فعال ترين دكوراتورهاي سينماي ايران بود . از هشت سالگي در باكو به سينما علاقمند شد . به توصيه معلمش در خانه پيشاهنگي باكو ثبت نام كرد و طراحي و نقاشي را به طور جدي تر پي گرفت . پس از آشنايي با صمد صباحي كه در تئاتر فعاليت مي كرد به عنوان طراح و دكوراتور به كار دعوت شد . خاكدان به واسطه صباحي با عرب اوغلي كارگردان نام آور تئاتر به همكاري پرداخت ودكورهاي نمايش شاه عباس و خورشيد بانو را طراحي و اجرا كرد . از ويژگيهاي طراحي هاي خاكدان براي اين نمايش ها اغراق در جزئيات صحنه و رنگ آميزي هاي تند بود . خاكدان نخستين كار طراحي و اجراي دكور را براي فيلم خواب هاي طلايي در سال 1329 انجام داد. از كارهاي وي مي توان آغا محمد خان قاجار ، شاهين طوس ، امير ارسالان نامدار ، يوسف و زليخا ، كمال الملك ، كفش هاي ميرزا نوروز ، وكيل اول ، آرزوي بزرگ ، كاكادو و… را نام برد . وي در سال 1375 در گذشت .
تصاویر
فیلمها
متون مرتبط