نام هنرمند

عبدالحسين سپنتا

زاده شده در سال 1286 تهران “ تحصيلات او ابتدا در مدرسه سن لويي ” و سپس در مدرسه زرتشتيان تهران ، استيورت مموريان كالج ، اصفهان و كالج آمريكايي تهران صورت گرفت. طي تحصيل در مدرسه زرتشتيان علاقه زيادي به تاريخ و ادبيات ايران باستان نشان داد .

در 1306 از راه بوشهر به هند سفر كرد و با رئيس انجمن زرتشتيان آشنا شد و امكانات ادامه فعاليت هاي تحقيقي خود را در جهت شناخت بيشتر فرهنگ و ادبيات ايران باستان بررسي كرد و دو ماه بعد به ايران بازگشت . در سال 1307 بار ديگر به هند سفر كرد و تحت راهنمايي هاي دينشاه ايراني به تاليف ، ترجمه و نويسندگي پرداخت . سپنتا همچنين در آذر 1307 نخستين روزنامه اش را با نام دور نماي ايران در بمبئي منتشر كرد.

تجربه اول وي در سينما فيلم" دختر لر" ، نخستين فيلم ناطق ايراني در سال 1312 بود که با استقبال پرشور تماشاگران و مفسران مواجه شد. فيلم هاي بعدي وی شامل "فردوسي" ، "شيرين و فرهاد" ، "چشمهاي سياه"بود که پس از آن فیلم " ليلي و مجنون" كه آخرين كار و در عين حال پر خرج ترين و با شکوه ترین فيلش را در سال 1315 درهندوستان ساخت .امانمایش آخرین فیلم سپنتا در ایران با کارشکنی مقامامات و هم حرفهای هایش مواجه شد و ناچار به هنوستان بازگشت.

در این میان بیماری مادرش باعث شد که او به اصفهان بازگردد و علیرغم میلش سینما را کنار گذارده برای معیشت به حسابداری کارخانه صنایع پشم مشغول شود. سپنتا در فاصله سال هاي 1322 تا 1332 در اصفهان هفته نامه سپنتا را منتشر کرد.وی در خلال سال هاي 1345 تا 1348 با دوربين هشت ميليمتري كانن به تصویر برداری مشغول شد.عبدالحسین سپنتادر هشتم فروردین ما سال 1348 در گذشت .
تصاویر
فیلمها
متون مرتبط