تصویر خبر

بازدید مدیرعامل موزه انقلاب و دفاع مقدس از موزه سینما

علی اصغر جعفری مدیرعامل موزه انقلاب و دفاع مقدس از بخش های مختلف موزه سینما بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی موزه سینما، مدیرعامل موزه انقلاب و دفاع مقدس به همراه معاونین و مدیران ارشد خود از موزه سینما بازدید کرد .

هدف از این بازدید همکاری متقابل و بازسازی بخش دفاع مقدس موزه سینما بود که بر اساس آن قرار شد موزه انقلاب و دفاع مقدس این بخش را تجهیز کند.

همچنین کارشناسان موزه انقلاب و دفاع مقدس که در این بازدید حضور داشتند برای بازسازی این بخش در موزه سینما پیشنهاداتی را ارائه دادند و مقرر شد فیلم هایی با موضوع انقلاب و دفاع مقدس نمایش و جلسات نقد و بررسی فیلم ها در دو موزه به صورت مشترک برگزار شود.
     
تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۹/۴