تصویر خبر

گزارش تصویری نشست پژوهشی «تاریخ سَردر در سینمای ایران»   
تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۱۱/۳